Ν 4799/2021 – Σημαντικές αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία

 

Ν 4799/2021 – Σημαντικές αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία

Ο πρόσφατος Ν.4799/2021 περιλαμβάνει σημαντικές φορολογικές ρυθμίσεις και αλλαγές για τις επιχειρήσεις και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

Ν 4797/2021 - Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς

 

Ν 4797/2021 - Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση

Με τον πρόσφατο νόμο 4797/2021 ενσωματώνονται στην φορολογική νομοθεσία διατάξεις για τις φορολογικές δηλώσεις του 2020 και λοιπά φορολογικά θέματα που αφορούν στις επιπτώσεις της πανδημίας Covid 19 Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

Σημαντικές αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία

 

Νόμος N.4714/2020 - Σεπτέμβριος 2020

 

Με τον νέο νόμο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία τόσο των νομικών όσο και των φυσικών προσώπων. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο την άμεση όσο και την έμμεση φορολογία με αποτέλεσμα να τροποποιούνται σημαντικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013 (ΚΦΕ), του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/2013 (ΚΦΔ) αλλά και του Κώδικα Φ.Π.Α. και του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών.


Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2018/1910 της Ε.Ε. για τον Φ.Π.Α. σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές

 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας Φ.Π.Α. της Ε.Ε. Quick Fixes με τον Ν.4714/2020

 

Στα πλαίσια του σχεδιασμού της Ε.Ε. για ένα ενιαίο και βελτιωμένο σύστημα Φ.Π.Α. μεταξύ των κρατών-μελών έως το 2022, έχουν εκδοθεί οδηγίες και κανονισμοί για την εναρμόνιση των νομοθεσιών εντός Ε.Ε.


Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

Έκτακτα Μέτρα Αντιμετώπισης COVID19 Νόμος 4690 2020 Θέματα Μισθώσεων

 

Ο νόμος 4690/2020 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προβλέψεις για τους μισθωτές και εκμισθωτές ακινήτων στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον COVID-19, ο ν. 4690/2020 παρατείνει την ισχύ των μέτρων που θεσπίστηκαν με την από 20/03/20 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και αφορούν την καταβολή μειωμένων μισθωμάτων για τις πληγείσες επιχειρήσεις ενώ ταυτόχρονα προβλέπει μέτρα στήριξης εκμισθωτών.


Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

Special Measures COVID19. The SYN-ERGASIA mechanism

 

Law 4690/2020 introduces the “SYN-ERGASIA” mechanism aimed in supporting employment for the period of June 15th 2020 till October 15th 2020.

 

Within the context of supporting companies affected by COVID-19, Article 31 of Law 4690/2020 introduces the "SYN-ERGASIA" mechanism for supporting employment. The program covers the period from June 15th 2020 to October 15th 2020 with the main goal of maintaining full-time jobs in the private sector.


Read the pdf document

Extension of extraordinary measures for the COVID-19 crisis

 

Extension of extraordinary measures for the labor market dealing with the COVID-19 crisis

 

Decision 16135/499/23.4.2020 extends a number of extraordinary measures regulating aspects of the labor market in order to deal with the COVID-19 crisis. Measures extended include working remotely and also the application of the Special Purpose Leave. In addition, the suspension of the employer's obligation to register in the ERGANI Information System any change or modification of the working hours or work schedule of employees is also extended.


Read the pdf document

Special Measures COVID-19 «Repayable Advance»

 

The «Repayable Advance» measure as provided by Legislative Act 30/03/2020 and decision Α.1076/2020

Within the framework of supporting businesses that have been affected by the COVID-19 crisis, the measure of the “Repayable Advance” is introduced in accordance with the provisions of Legislative Act 30/03/2020 and decision Α.1076/2020. The Repayable Advance regards additional financing from the Greek State which should be repaid in total or in part and should not be confused with the CIT advance payment.
Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial