Ν.4611/2019 Ρύθμιση οφειλών

 

Ν.4611/2019 Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις

Με τον νόμο Ν.4611/2019 εισάγονται νέα μέτρα όπως μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες, υπαγωγή ρύθμισης έως 120 δόσεις σε ασφαλιστικούς φορείς, υπαγωγή ρύθμισης έως 36 δόσεις σε Δημόσιο, αλλαγές στο ΕΡΓΑΝΗ κ.α.

Read more

Αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία.

 

Αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία. Ν.4512/2018 και Ν.4514/2018 

Με τους πρόσφατα ψηφισθέντες νόμους Ν.4512/2018 “Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις” και Ν.4514/2018 “Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις [Ενσωμάτωση Οδηγίας MiFID II]” εισάγονται νέα μέτρα στα πλαίσια του 3ου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής αλλά και ενσωμάτωσης διεθνών οδηγιών που μεταξύ άλλων αφορούν και την φορολογία. Οι σημαντικότερες φορολογικές διατάξεις αναφέρονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο.

Read more

Premier Consulting is a part of TIAG (The International Accounting Group)

 

Premier Consulting is happy to announce that as of September 2017 is a part of TIAG (The International Accounting Group). TIAG, a worldwide alliance of independent accounting firms has established a global presence and now has a membership of more than 115 firms in over 70 countries, ranked as 3rd Alliance globally. TIAG members are carefully selected for membership based on professional competence, commitment to client service, reputation within the business community, and recommendations from existing members. TIAG members are highly respected, value-driven accounting firms with local market knowledge and expertise. 

Read more

Προετοιμασία για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) ψηφίστηκε στις 27.04.2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω παρέμβαση της εθνικής νομοθεσίας.

Read more

Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Μέτρα για την Εφαρμογή της Σύμφωνιας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων»

Δόθηκε στην δημοσιότητα το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων». Το σχέδιο νόμου αναμένεται να κατατεθεί την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην Βουλή προς ψήφιση, και περιλαμβάνει αλλαγές στην νομοθεσία του ΕΝΦΙΑ, την Φορολογία Εισοδήματος και κυρίως σε διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που αφορούν την επιβολή προστίμων και την έννοια της φοροδιαφυγής. Δείτε εδώ το σχετικό newsletter.

Δόθηκαν στην Δημοσιότητα από τον ΟΟΣΑ οι Δράσεις “BEPS”

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) μετά από 2 χρόνια διαβουλεύσεων (οι αρχικές προτάσεις είχαν παρουσιαστεί τον Ιούλιο του 2013) έδωσε στις 5 Οκτωβρίου στην δημοσιότητα τις τελικές προτάσεις για το Σχέδιο Δράσης κατά της «Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης & της Μεταφοράς Κερδών» γνωστό πλέον ως BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

 

Το Σχέδιο περιλαμβάνει 15 Δράσεις που αποβλέπουν κυρίως στην καταπολέμηση των στρατηγικών φοροαποφυγής των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων μέσω της μεταφοράς κερδών σε χώρες με ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, και συγκεκριμένα τις παρακάτω:

 

Action 1: Address the Tax Challenges of the Digital Economy

 

Action 2: Neutralize the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements

 

Action 3: Strengthen CFC Rules

 

Action 4: Limit Base Erosion via Interest Deductions and Other Financial Payments

 

Action 5: Counter Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance

 

Action 6: Prevent Treaty Abuse

 

Action 7: Prevent the Artificial Avoidance of PE Status

 

Actions 8-10: Assure that Transfer Pricing Outcomes are in Line with Value Creation

 

Action 11: Measuring and Monitoring BEPS

 

Action 12: Require Taxpayers to Disclose their Aggressive Tax Planning Arrangements

 

Action 13: Re-examine Transfer Pricing Documentation

 

Action 14: Make Dispute Resolution Mechanisms More Effective

 

Action 15: Develop a Multilateral Instrument

 

Οι παραπάνω δράσεις περιλαμβάνουν μέτρα για νέες υποχρεώσεις αναφορών των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων που θα παρέχουν στις Φορολογικές Αρχές την συνολική εικόνα των δραστηριοτήτων και των πρακτικών που ακολουθούν (π.χ. κατάχρηση της προστασίας των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, το λεγόμενο treatyshopping) χωρίς όμως να διακυβεύεται η αποφυγή της διπλής φορολόγησης.

 

Οι προτεινόμενες Δράσεις επιφέρουν επίσης αλλαγές στην μεθοδολογία τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών, την έννοια της μόνιμης εγκατάστασης, αυστηρότερους κανόνες για τις αλλοδαπές ελεγχόμενες εταιρίες (CFCs), τα πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά εργαλεία αλλά και τα υβριδικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις .

 

Οι προτεινόμενες Δράσεις, αν υιοθετηθούν μέσω της ενσωμάτωσης τους στις τοπικές νομοθεσίες, προσφέρουν στις κυβερνήσεις αυξημένες δυνατότητες ελέγχου και προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια τους.

 

Τα τελικά κείμενα των προτεινόμενων Δράσεων και σχετική πληροφόρηση παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ http://www.oecd.org/tax/aggressive/beps-2015-final-reports.htm

Παράταση ρύθμισης οφειλών σε 100 δόσεις και ρύθμισης οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Κατατέθηκε σήμερα από την Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη, στο σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα.», τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στη ρύθμιση των 100 δόσεων, η οποία κανονικά έληγε σήμερα, έως τις 15 Ιουλίου 2015. Η ημερομηνία αυτή θα αποτελεί την τελική, καταληκτική ημερομηνία της ρύθμισης.
 
Επίσης παρατείνεται μέχρι 31 Ιουλίου 2015 η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά Tαμεία, μετά από απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Δημήτρη Στρατούλη.

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms