Διαχείριση μισθοδοσίας

Διαχείριση Μισθοδοσίας
  • ‘Έκδοση Μισθοδοσίας
  • Προετοιμασία όλων των αναγκαίων εντύπων/καταστάσεων (μισθοδοτικές καταστάσεις, λογιστικά άρθρα, αρχεία τράπεζας κλπ.)
  • On line παροχή αποδείξεων μισθοδοσίας
  • Σύνταξη/Υποβολή όλων των αναγκαίων δηλώσεων προς τις Φορολογικές, Ασφαλιστικές και άλλες Αρχές
  • Διαδικασίες προσλήψεων, αποχωρήσεων και απολύσεων
  • Ενημέρωση για αλλαγές στην φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία
  • Ειδικές υπηρεσίες για expatriates

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial