Η αποστολή μας

About University

Η κάλυψη των λογιστικών και φορολογικών αναγκών επιχειρήσεων και ιδιωτών σε ένα δύσκολο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

 

Η προσωπική επαφή και κατανόηση των αναγκών των πελατών μας ως προϋπόθεση της υποστήριξης στα επιχειρηματικά τους σχέδια και την ανάπτυξη τους.

 

Η δημιουργία μακροχρόνιων αμοιβαία επωφελών σχέσεων με τους πελάτες μας αλλά και τους ανθρώπους μας.

Stay Connected

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms