Ποιοι είμαστε

Η ιστορία της PREMIER CONSULTING ξεκινά το 1999 στο κέντρο της Αθήνας. Από την πρώτη ημέρα, ο στόχος των ανθρώπων της ήταν η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα των λογιστικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

Κάθε πελάτης μας αντιμετωπίζεται σαν συνεταίρος στην δρόμο για την ανάπτυξη και την επαγγελματική επιτυχία. Μέσα από την προσωπική επαφή χτίζονται μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης. Οι ανάγκες των πελατών μας είναι και δικές μας και η μέριμνα μας είναι η παροχή λύσεων που να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

 

Η επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση συνδυάζεται με την γνώση των απαιτήσεων των πελατών μας ώστε η αξία που θα αποκομίσουν από τις υπηρεσίες μας να είναι η υψηλότερη δυνατή με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

 

Η παρουσία εξειδικευμένων, άρτια καταρτισμένων στελεχών με γνώση των συνθηκών της Ελληνικής αγοράς οδήγησε στην επίτευξη των στόχων μας και μιας επιτυχημένης πορείας έως και σήμερα.

 

Το πελατολόγιο της Premier περιλαμβάνει πλέον ευρύ αριθμό εταιρειών από όλους τους τομείς της οικονομίας, στο μεγαλύτερο μέρος τους θυγατρικές/υποκαταστημάτα διεθνών ομίλων.

 

H Premier έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μεγάλων διεθνών δικτύων ως ο προτιμητέος πάροχος υπηρεσιών για τους Έλληνες πελάτες τους. Η Premier Consulting είναι μέλος σε δυο (2) από τα πέντε (5) μεγαλύτερα παγκόσμια Λογιστικά Δίκτυα, την TIAG (The International Accounting Group) και Allinial Global. Τα μέλη της TIAG επιλέγονται με βάση την επαγγελματική τους επάρκεια, αφοσίωση στην εξυπηρέτηση πελατών, την φήμη τους στον επιχειρηματικό κόσμο και συστάσεις από υφιστάμενα μέλη. Η Allinial Global εδρεύει στην Βόρεια Αμερική αλλά παρέχει διεθνή υποστήριξη συνδέοντας τα μέλη της με παρόχους και διεθνή δίκτυα λογιστικών εταιρειών παγκοσμίως, υποστηρίζοντας την ανεξαρτησία και συνεχή βελτίωση των μελών της.

 

 

 

Stay Connected

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial