Τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών

Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Η τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών αποτελεί το πλέον σημαντικό θέμα που απασχολεί φορολογικές αρχές και επιχειρήσεις. Η Premier Consulting προσφέρει τις απαιτούμενες υπηρεσίες από την πρώτη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας στην Ελλάδα και διαθέτει την τεχνογνωσία, εμπειρία και τα κατάλληλα εργαλεία για την προετοιμασία της σχετικής τεκμηρίωσης.

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial