Υπηρεσίες εφαρμογής του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018 και ισχύει για όλες τις εταιρείες παγκοσμίως που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Συνεπώς κάθε εταιρεία που συνεργάζεται/συναλλάσσεται με πολίτες της Ε.Ε. θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του GDPR. Έχοντας συστήσει μια ειδική ομάδα αποτελούμενη από νομικούς συμβούλους και συμβούλους πληροφορικής με πιστοποίηση από τον ISACA, παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες με στόχο τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του GDPR. Ενδεικτικές υπηρεσίες:

  • Καταγραφή και κατηγοριοποίηση δεδομένων
  • Αποτίμηση Ρίσκου (Risk impact and Risk assessment)
  • Ανάλυση της μηχανογράφησης και όπου απαιτείται, συγκεκριμένες προτάσεις για βελτίωση και συμμόρφωση
  • Compliance plan
  • Impact assessment
  • Νομικές συμβάσεις
  • Δημιουργία εταιρικής πολιτικής
  • Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
  • Υπηρεσίες Ελέγχου και Ασφάλειας

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial