• Ν.4611/2019 Ρύθμιση οφειλών

     

    Ν.4611/2019 Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις

    Με τον νόμο Ν.4611/2019 εισάγονται νέα μέτρα όπως μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες, υπαγωγή ρύθμισης έως 120 δόσεις σε ασφαλιστικούς φορείς, υπαγωγή ρύθμισης έως 36 δόσεις σε Δημόσιο, αλλαγές στο ΕΡΓΑΝΗ κ.α.

  • Παράταση Ρύθμισης Φορολογικών Χρεών προς το Δημόσιο

    Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε στις 26 Μαΐου από το Υπουργείο Οικονομικών παρατείνεται η προθεσμία ρύθμισης φορολογικών χρεών προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4321/2015 μέχρι και την 26η Ιουνίου. Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, αυτή θα είναι και η τελευταία παράταση.

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial