• Αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία.

   

  Αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία. Ν.4512/2018 και Ν.4514/2018 

  Με τους πρόσφατα ψηφισθέντες νόμους Ν.4512/2018 “Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις” και Ν.4514/2018 “Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις [Ενσωμάτωση Οδηγίας MiFID II]” εισάγονται νέα μέτρα στα πλαίσια του 3ου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής αλλά και ενσωμάτωσης διεθνών οδηγιών που μεταξύ άλλων αφορούν και την φορολογία. Οι σημαντικότερες φορολογικές διατάξεις αναφέρονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο.

 • Δόθηκαν στην Δημοσιότητα από τον ΟΟΣΑ οι Δράσεις “BEPS”

  Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) μετά από 2 χρόνια διαβουλεύσεων (οι αρχικές προτάσεις είχαν παρουσιαστεί τον Ιούλιο του 2013) έδωσε στις 5 Οκτωβρίου στην δημοσιότητα τις τελικές προτάσεις για το Σχέδιο Δράσης κατά της «Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης & της Μεταφοράς Κερδών» γνωστό πλέον ως BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

   

  Το Σχέδιο περιλαμβάνει 15 Δράσεις που αποβλέπουν κυρίως στην καταπολέμηση των στρατηγικών φοροαποφυγής των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων μέσω της μεταφοράς κερδών σε χώρες με ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, και συγκεκριμένα τις παρακάτω:

   

  Action 1: Address the Tax Challenges of the Digital Economy

   

  Action 2: Neutralize the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements

   

  Action 3: Strengthen CFC Rules

   

  Action 4: Limit Base Erosion via Interest Deductions and Other Financial Payments

   

  Action 5: Counter Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance

   

  Action 6: Prevent Treaty Abuse

   

  Action 7: Prevent the Artificial Avoidance of PE Status

   

  Actions 8-10: Assure that Transfer Pricing Outcomes are in Line with Value Creation

   

  Action 11: Measuring and Monitoring BEPS

   

  Action 12: Require Taxpayers to Disclose their Aggressive Tax Planning Arrangements

   

  Action 13: Re-examine Transfer Pricing Documentation

   

  Action 14: Make Dispute Resolution Mechanisms More Effective

   

  Action 15: Develop a Multilateral Instrument

   

  Οι παραπάνω δράσεις περιλαμβάνουν μέτρα για νέες υποχρεώσεις αναφορών των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων που θα παρέχουν στις Φορολογικές Αρχές την συνολική εικόνα των δραστηριοτήτων και των πρακτικών που ακολουθούν (π.χ. κατάχρηση της προστασίας των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, το λεγόμενο treatyshopping) χωρίς όμως να διακυβεύεται η αποφυγή της διπλής φορολόγησης.

   

  Οι προτεινόμενες Δράσεις επιφέρουν επίσης αλλαγές στην μεθοδολογία τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών, την έννοια της μόνιμης εγκατάστασης, αυστηρότερους κανόνες για τις αλλοδαπές ελεγχόμενες εταιρίες (CFCs), τα πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά εργαλεία αλλά και τα υβριδικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις .

   

  Οι προτεινόμενες Δράσεις, αν υιοθετηθούν μέσω της ενσωμάτωσης τους στις τοπικές νομοθεσίες, προσφέρουν στις κυβερνήσεις αυξημένες δυνατότητες ελέγχου και προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια τους.

   

  Τα τελικά κείμενα των προτεινόμενων Δράσεων και σχετική πληροφόρηση παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ http://www.oecd.org/tax/aggressive/beps-2015-final-reports.htm

 • Έκδοση Οδηγιών για τις Φορολογικές Δηλώσεις 2014

  Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανήρτησε στις 26 Μαΐου στον διαδικτυακό της τόπο τον Οδηγό Συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2014.

 • Επικαιροποιημένος Οδηγός Κατοίκων Εξωτερικού

  Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανήρτησε στις 20 Μαΐου στον διαδικτυακό της τόπο τον επικαιροποιημένο Οδηγό Κατοίκων Εξωτερικού σε Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα.

 • Ν.4611/2019 Ρύθμιση οφειλών

   

  Ν.4611/2019 Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις

  Με τον νόμο Ν.4611/2019 εισάγονται νέα μέτρα όπως μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες, υπαγωγή ρύθμισης έως 120 δόσεις σε ασφαλιστικούς φορείς, υπαγωγή ρύθμισης έως 36 δόσεις σε Δημόσιο, αλλαγές στο ΕΡΓΑΝΗ κ.α.

 • Οδηγός για την υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων

  Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την απλούστευση των διαδικασιών εξέδωσε οδηγό για την ορθή χρήση της εφαρμογής υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2014. www.publicrevenue.gr

 • Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων

  Εκδόθηκε από την Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνη απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

  https://lnkd.in/ePRYkBi

 • Παράταση προθεσμιών

  Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αναμένεται παράταση των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 69 του Ν. 4072/2012 για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ και της σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων.

 • Παράταση ρύθμισης οφειλών σε 100 δόσεις και ρύθμισης οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία
  Κατατέθηκε σήμερα από την Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη, στο σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα.», τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στη ρύθμιση των 100 δόσεων, η οποία κανονικά έληγε σήμερα, έως τις 15 Ιουλίου 2015. Η ημερομηνία αυτή θα αποτελεί την τελική, καταληκτική ημερομηνία της ρύθμισης.
   
  Επίσης παρατείνεται μέχρι 31 Ιουλίου 2015 η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά Tαμεία, μετά από απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Δημήτρη Στρατούλη.
 • Παράταση Ρύθμισης Φορολογικών Χρεών προς το Δημόσιο

  Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε στις 26 Μαΐου από το Υπουργείο Οικονομικών παρατείνεται η προθεσμία ρύθμισης φορολογικών χρεών προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4321/2015 μέχρι και την 26η Ιουνίου. Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, αυτή θα είναι και η τελευταία παράταση.

 • Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Μέτρα για την Εφαρμογή της Σύμφωνιας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων»

  Δόθηκε στην δημοσιότητα το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων». Το σχέδιο νόμου αναμένεται να κατατεθεί την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην Βουλή προς ψήφιση, και περιλαμβάνει αλλαγές στην νομοθεσία του ΕΝΦΙΑ, την Φορολογία Εισοδήματος και κυρίως σε διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που αφορούν την επιβολή προστίμων και την έννοια της φοροδιαφυγής. Δείτε εδώ το σχετικό newsletter.

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms