• Η Premier Consulting μέλος της TIAG (The International Accounting Group)

     

    Η Premier Consulting είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως από τον Σεπτέμβριο του 2017 αποτελεί μέλος της TIAG (The International Accounting Group). H TIAG, ένα παγκόσμιο δίκτυο ανεξάρτητων εταιρειών, έχει αναπτύξει παγκόσμια παρουσία με 115 εταιρείες/μέλη σε 70 χώρες και αποτελεί το 3η μεγαλύτερο δίκτυο λογιστικών εταιρειών παγκοσμίως. Τα μέλη της TIAG επιλέγονται με βάση την επαγγελματική τους κατάρτιση, την αφοσίωση στην εξυπηρέτηση πελατών, την φήμη και συστάσεις από τα υπάρχοντα μέλη. Τα μέλη της TIAG απολαμβάνουν την εκτίμηση της αγοράς, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με γνώση και εμπειρία.

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial