Νέα Διεθνή Συνεργασία για την Premier Consulting

 

Η Premier Consulting είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συνεργασία με την Allinial Global (πρώην PKF North America), ένα δίκτυο που έχει αφιερωθεί στην επιτυχία ανεξάρτητων λογιστικών και συμβουλευτικών εταιρειών από την ίδρυσή του το 1969.  

Περισσότερα

Εγκύκλιος Α.1341/2019

 

Εγκύκλιος Α.1341/2019 - Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1184/22.11.2017σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting)

Με τον νόµο 4484/2017 εναρµονίζεται η Eλληνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 του Συµβουλίου της 25ης Μαΐου 2016, όσον αφορά στην υποχρεωτική αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών στον τοµέα της φορολογίας. 

Περισσότερα

Beneficial Owners’ Register

 

Under the provisions of Law 4557/2018 (Prevention and suppression of money laundering) and in particular indent a’ of par. 11 of article 20 and further to the recent circular 67343/2019 as amended, all liable legal entities are obligated to maintain a specific Register of Beneficial Owners (RBO). This Register is linked to the Central Register of Beneficial Owners (CRBO) maintained by the General Secretariat for Information Systems (GSIS). 

Περισσότερα

Ν.4611/2019 Ρύθμιση οφειλών

 

Ν.4611/2019 Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις

Με τον νόμο Ν.4611/2019 εισάγονται νέα μέτρα όπως μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες, υπαγωγή ρύθμισης έως 120 δόσεις σε ασφαλιστικούς φορείς, υπαγωγή ρύθμισης έως 36 δόσεις σε Δημόσιο, αλλαγές στο ΕΡΓΑΝΗ κ.α.

Περισσότερα

Αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία.

 

Αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία. Ν.4512/2018 και Ν.4514/2018 

Με τους πρόσφατα ψηφισθέντες νόμους Ν.4512/2018 “Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις” και Ν.4514/2018 “Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις [Ενσωμάτωση Οδηγίας MiFID II]” εισάγονται νέα μέτρα στα πλαίσια του 3ου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής αλλά και ενσωμάτωσης διεθνών οδηγιών που μεταξύ άλλων αφορούν και την φορολογία. Οι σημαντικότερες φορολογικές διατάξεις αναφέρονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο.

Περισσότερα

Η Premier Consulting μέλος της TIAG (The International Accounting Group)

 

Η Premier Consulting είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως από τον Σεπτέμβριο του 2017 αποτελεί μέλος της TIAG (The International Accounting Group). H TIAG, ένα παγκόσμιο δίκτυο ανεξάρτητων εταιρειών, έχει αναπτύξει παγκόσμια παρουσία με 115 εταιρείες/μέλη σε 70 χώρες και αποτελεί το 3η μεγαλύτερο δίκτυο λογιστικών εταιρειών παγκοσμίως. Τα μέλη της TIAG επιλέγονται με βάση την επαγγελματική τους κατάρτιση, την αφοσίωση στην εξυπηρέτηση πελατών, την φήμη και συστάσεις από τα υπάρχοντα μέλη. Τα μέλη της TIAG απολαμβάνουν την εκτίμηση της αγοράς, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με γνώση και εμπειρία.

Περισσότερα

Προετοιμασία για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) ψηφίστηκε στις 27.04.2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω παρέμβαση της εθνικής νομοθεσίας.

Περισσότερα

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial