Έκτακτα Μέτρα COVID-19 Απόφαση 12998/232 (ΦΕΚ Β 28/03/2020)

 

Έκτακτα Μέτρα Αντιμετώπισης Κορωνοϊού COVID-19

Απόφαση 12998/232 (ΦΕΚ Β 28/03/2020)

Δημοσιεύτηκε η απόφαση 12998/232(ΦΕΚ Β 28/03/2020) η οποία παρέχει διευκρινίσεις για τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και των εργαζομένων τους.
Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

Έκτακτα Μέτρα COVID-19 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ης Μαρτίου 2020

 

Έκτακτα Μέτρα Αντιμετώπισης Κορωνοϊού COVID-19

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ης Μαρτίου 2020

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20 Μαρτίου 2020 λαμβάνονται έκτακτα και προσωρινά μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων. Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

Έκτακτα Μέτρα COVID-19 Μείωση Μισθωμάτων, Παρατάσεις Πληρωμών

 

Έκτακτα Μέτρα Αντιμετώπισης Κορωνοϊού COVID-19

Μείωση Μισθωμάτων, Παρατάσεις Πληρωμών κ.α.

Με αριθμό νομοθετημάτων (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20 Μαρτίου 2020, Α1051/2020, Α1053/2020, Α1054/2020) λαμβάνονται έκτακτα ως προς την στήριξη των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-91. Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

Μένουμε σπίτι!

 

Αγαπητοί Φίλοι και Συνεργάτες,

 

Στα πλαίσια της αντιμετώπισης της κρίσης του COVID-19 και έχοντας ως πρώτιστο μέλημα την υγεία και ασφάλεια των συνεργατών μας και των οικογενειών τους προχωρούμε σε καθεστώς απομακρυσμένης εργασίας για όλους τους συνεργάτες μας για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Μη απολύτως απαραίτητες συναντήσεις και ταξίδια αναβάλλονται. H Premier Consulting και οι συνεργάτες της θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τους πελάτες μας και είμαστε σίγουροι ότι η δύσκολη αυτή συγκυρία θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με συνεργασία, καλή θέληση, αισιοδοξία και αλληλοϋποστήριξη!

Έκτακτα Μέτρα Αντιμετώπισης Κορωνοϊού COVID-19

 

Έκτακτα Μέτρα Αντιμετώπισης Κορωνοϊού COVID-19

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11 Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) λαμβάνονται έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας. Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

Απόσπασμα Πρακτικού ΓΣ 26-02-20

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«PREMIER CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

της 26 Φεβρουαρίου 2020

Αρ. ΓΕΜΗ: 3476401000

 

Στην Αθήνα σήμερα την 26η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «PREMIER CONSULTING Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» (εφεξής: η «Εταιρεία»), που βρίσκονται επί της οδού Μιχαλακοπούλου 91, συνήλθαν αυτόκλητα οι μέτοχοί της σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

 

Περισσότερα

Φορολογική Μεταρρύθμιση Νόμος 4646/2019

Φορολογική Μεταρρύθμιση Νόμος 4646/2019

Θέματα Φορολογίας Μισθωτών

O Νόμος 4646/2019 “Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο” που ψηφίσθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2019 από την Ελληνική Βουλή, επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και σε θέματα που αφορούν μισθωτούς εργαζόμενους. Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

Νόμος 4646/2019 “Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο”

 

Νόμος 4646/2019 “Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο”

Με τον νέο νόμο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία τόσο των νομικών όσο και των φυσικών προσώπων. Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial