Έκτακτα Μέτρα COVID-19 Μείωση Μισθωμάτων, Παρατάσεις Πληρωμών

 

Έκτακτα Μέτρα Αντιμετώπισης Κορωνοϊού COVID-19

Μείωση Μισθωμάτων, Παρατάσεις Πληρωμών κ.α.

Με αριθμό νομοθετημάτων (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20 Μαρτίου 2020, Α1051/2020, Α1053/2020, Α1054/2020) λαμβάνονται έκτακτα ως προς την στήριξη των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-91. Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

Μένουμε σπίτι!

 

Αγαπητοί Φίλοι και Συνεργάτες,

 

Στα πλαίσια της αντιμετώπισης της κρίσης του COVID-19 και έχοντας ως πρώτιστο μέλημα την υγεία και ασφάλεια των συνεργατών μας και των οικογενειών τους προχωρούμε σε καθεστώς απομακρυσμένης εργασίας για όλους τους συνεργάτες μας για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Μη απολύτως απαραίτητες συναντήσεις και ταξίδια αναβάλλονται. H Premier Consulting και οι συνεργάτες της θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τους πελάτες μας και είμαστε σίγουροι ότι η δύσκολη αυτή συγκυρία θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με συνεργασία, καλή θέληση, αισιοδοξία και αλληλοϋποστήριξη!

Έκτακτα Μέτρα Αντιμετώπισης Κορωνοϊού COVID-19

 

Έκτακτα Μέτρα Αντιμετώπισης Κορωνοϊού COVID-19

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11 Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) λαμβάνονται έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας. Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

Απόσπασμα Πρακτικού ΓΣ 26-02-20

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«PREMIER CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

της 26 Φεβρουαρίου 2020

Αρ. ΓΕΜΗ: 3476401000

 

Στην Αθήνα σήμερα την 26η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «PREMIER CONSULTING Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» (εφεξής: η «Εταιρεία»), που βρίσκονται επί της οδού Μιχαλακοπούλου 91, συνήλθαν αυτόκλητα οι μέτοχοί της σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

 

Περισσότερα

Φορολογική Μεταρρύθμιση Νόμος 4646/2019

Φορολογική Μεταρρύθμιση Νόμος 4646/2019

Θέματα Φορολογίας Μισθωτών

O Νόμος 4646/2019 “Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο” που ψηφίσθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2019 από την Ελληνική Βουλή, επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και σε θέματα που αφορούν μισθωτούς εργαζόμενους. Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

Νόμος 4646/2019 “Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο”

 

Νόμος 4646/2019 “Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο”

Με τον νέο νόμο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία τόσο των νομικών όσο και των φυσικών προσώπων. Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

Νέα Διεθνή Συνεργασία για την Premier Consulting

 

Η Premier Consulting είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συνεργασία με την Allinial Global (πρώην PKF North America), ένα δίκτυο που έχει αφιερωθεί στην επιτυχία ανεξάρτητων λογιστικών και συμβουλευτικών εταιρειών από την ίδρυσή του το 1969.  

Περισσότερα

Εγκύκλιος Α.1341/2019

 

Εγκύκλιος Α.1341/2019 - Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1184/22.11.2017σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting)

Με τον νόµο 4484/2017 εναρµονίζεται η Eλληνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 του Συµβουλίου της 25ης Μαΐου 2016, όσον αφορά στην υποχρεωτική αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών στον τοµέα της φορολογίας. 

Περισσότερα

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial