Επικαιροποιημένος Οδηγός Κατοίκων Εξωτερικού

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανήρτησε στις 20 Μαΐου στον διαδικτυακό της τόπο τον επικαιροποιημένο Οδηγό Κατοίκων Εξωτερικού σε Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα.

Tagged under Φορολογικά

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms