Οδηγός για την υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την απλούστευση των διαδικασιών εξέδωσε οδηγό για την ορθή χρήση της εφαρμογής υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2014. www.publicrevenue.gr

Tagged under Φορολογικά

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms