Δόθηκαν στην Δημοσιότητα από τον ΟΟΣΑ οι Δράσεις “BEPS”

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) μετά από 2 χρόνια διαβουλεύσεων (οι αρχικές προτάσεις είχαν παρουσιαστεί τον Ιούλιο του 2013) έδωσε στις 5 Οκτωβρίου στην δημοσιότητα τις τελικές προτάσεις για το Σχέδιο Δράσης κατά της «Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης & της Μεταφοράς Κερδών» γνωστό πλέον ως BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

 

Το Σχέδιο περιλαμβάνει 15 Δράσεις που αποβλέπουν κυρίως στην καταπολέμηση των στρατηγικών φοροαποφυγής των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων μέσω της μεταφοράς κερδών σε χώρες με ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, και συγκεκριμένα τις παρακάτω:

 

Action 1: Address the Tax Challenges of the Digital Economy

 

Action 2: Neutralize the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements

 

Action 3: Strengthen CFC Rules

 

Action 4: Limit Base Erosion via Interest Deductions and Other Financial Payments

 

Action 5: Counter Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance

 

Action 6: Prevent Treaty Abuse

 

Action 7: Prevent the Artificial Avoidance of PE Status

 

Actions 8-10: Assure that Transfer Pricing Outcomes are in Line with Value Creation

 

Action 11: Measuring and Monitoring BEPS

 

Action 12: Require Taxpayers to Disclose their Aggressive Tax Planning Arrangements

 

Action 13: Re-examine Transfer Pricing Documentation

 

Action 14: Make Dispute Resolution Mechanisms More Effective

 

Action 15: Develop a Multilateral Instrument

 

Οι παραπάνω δράσεις περιλαμβάνουν μέτρα για νέες υποχρεώσεις αναφορών των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων που θα παρέχουν στις Φορολογικές Αρχές την συνολική εικόνα των δραστηριοτήτων και των πρακτικών που ακολουθούν (π.χ. κατάχρηση της προστασίας των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, το λεγόμενο treatyshopping) χωρίς όμως να διακυβεύεται η αποφυγή της διπλής φορολόγησης.

 

Οι προτεινόμενες Δράσεις επιφέρουν επίσης αλλαγές στην μεθοδολογία τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών, την έννοια της μόνιμης εγκατάστασης, αυστηρότερους κανόνες για τις αλλοδαπές ελεγχόμενες εταιρίες (CFCs), τα πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά εργαλεία αλλά και τα υβριδικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις .

 

Οι προτεινόμενες Δράσεις, αν υιοθετηθούν μέσω της ενσωμάτωσης τους στις τοπικές νομοθεσίες, προσφέρουν στις κυβερνήσεις αυξημένες δυνατότητες ελέγχου και προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια τους.

 

Τα τελικά κείμενα των προτεινόμενων Δράσεων και σχετική πληροφόρηση παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ http://www.oecd.org/tax/aggressive/beps-2015-final-reports.htm

Tagged under Φορολογικά

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms