Ν.4611/2019 Ρύθμιση οφειλών

 

Ν.4611/2019 Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις

Με τον νόμο Ν.4611/2019 εισάγονται νέα μέτρα όπως μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες, υπαγωγή ρύθμισης έως 120 δόσεις σε ασφαλιστικούς φορείς, υπαγωγή ρύθμισης έως 36 δόσεις σε Δημόσιο, αλλαγές στο ΕΡΓΑΝΗ κ.α.

Με τον νόμο Ν.4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» εισάγονται νέα μέτρα που αφορούν την φορολογία και τις εργασιακές διατάξεις. Οι σημαντικότερες διατάξεις αναφέρονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο.

 

Αντικατάσταση παραρτήματος ΙΙΙ ΦΠΑ (Μειωμένος Συντελεστής)

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 121 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται το Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), με το οποίο προβλέπονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες που υπάγονται στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ 13% και 6%.

Με το νέο Παράρτημα ΙΙΙ, επεκτείνονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες που θα υπάγονται εφεξής στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ 13% και 6%.

 

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α΄ Αγαθά του νέου Παραρτήματος ΙΙΙ:

 • παραμένουν στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ 13% βασικά αγαθά όπως ψωμί, γάλα, κρέας ψάρια, ελαιόλαδο, τυριά, ζυμαρικά, άλευρα, δημητριακά, λαχανικά, ύδρευση, ζώντα ζώα, είδη για εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • παραμένουν στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% φάρμακα, βιβλία
 • επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (13%), μεταξύ άλλων σε όλα τα είδη ζυμαρικών, ψωμιών ψαριών και μαλακοστράκων, στον καφέ, το τσάι, τους χυμούς φρούτων και λαχανικών, στο αλάτι, ξύδι, διάφορα παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα, και τα παρασκευάσματα για σάλτσες, σούπες και ζωμούς.
 • μετατάσσονται από τον μειωμένο συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) στον υπερμειωμένο συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) η παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας,  

 

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ Υπηρεσίες του νέου Παραρτήματος ΙΙΙ:

 • προστίθεται νέα παράγραφος 6, η οποία επαναφέρει από 20.05.2019 την εστίαση στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, με τη συμπερίληψη στις υπηρεσίες του Κεφαλαίου Β΄ του  Παραρτήματος ΙΙΙ της εκμετάλλευσης καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων πλην των κέντρων διασκέδασης, με εξαίρεση τη διάθεση αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων. Από τη νέα παράγραφο 6 προκύπτει ότι στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ υπάγεται η παροχή υπηρεσιών από τις αναφερόμενες στη διάταξη αυτή επιχειρήσεις εστίασης, πλην των κέντρων διασκέδασης, εφόσον πρόκειται για διάθεση έτοιμων προς άμεση επιτόπια κατανάλωση φαγητών, γευμάτων και γλυκών, ενώ παραμένουν στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ οι επιτόπιες καταναλώσεις αλκοολούχων και μη ποτών καθώς και οι επιτόπιες καταναλώσεις ροφημάτων, όπως είναι οι κάθε είδους καφέδες, το τσάι, το χαμομήλι, η βαλεριάνα και η σοκολάτα. Το νερό, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού ή τεχνητού μεταλλικού νερού, παραμένει στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.
 • o μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ εφαρμόζεται και στις παραδόσεις γλυκών, γευμάτων και γενικά έτοιμου προς άμεση κατανάλωση φαγητού σε «πακέτο» (παραδόσεις αγαθών) από εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία ταβέρνες, οινομαγειρεία, ψητοπωλεία, ταχυφαγεία, πιτσαρίες, καφετέριες και συναφείς προς αυτές επιχειρήσεις, όπως καντίνες, κυλικεία, επιχειρήσεις παρασκευής και διανομής γευμάτων, σούπερ μάρκετ που παραδίδουν έτοιμα μαγειρεμένα φαγητά, επιχειρήσεις πώλησης αρτοποιημάτων, σάντουιτς, σαλατών και λοιπών παρόμοιων πρόχειρων γευμάτων ή σνακς, για λόγους ομοιόμορφης αντιμετώπισης και για την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων εστίασης που διαθέτουν φαγητά ή και γλυκά για επιτόπια κατανάλωση και αυτών που τα παραδίδουν σε «πακέτο».

 

Η ρύθμιση των δόσεων προς τη Φορολογική Διοίκηση

 • στην εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ υπάγονται και οι υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται από ξενοδοχεία και λοιπά τουριστικά καταλύματα στους ειδικούς χώρους εστίασης που διαθέτουν, καθώς και στα δωμάτια στο πλαίσιο υπηρεσιών εξυπηρέτησης δωματίου (room service), ενώ υπενθυμίζεται ότι οι καταναλώσεις του μίνι μπαρ που υπάρχει εντός των δωματίων συνιστούν παραδόσεις αγαθών και χρεώνονται με τον οικείο συντελεστή κάθε αγαθού. 

Ορίζεται ότι οι σχετικές διατάξεις ισχύουν από 20.05.2019.

 

Βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90, Κ.Ε.Δ.Ε.), τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265) και τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (Καν. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου) δύνανται να ρυθμίζονται με καταρχήν άπαξ απαλλαγή ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) από τους τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή, σε έως και 120 δόσεις, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σε έως και 36 δόσεις, για τα νομικά πρόσωπα ή οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατόπιν αίτησης του. 

 

 • Νομικά Πρόσωπα και νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως 24 μηνιαίες δόσεις και κατ’ εξαίρεση σε έως και 36 μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία ή φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, με ταυτόχρονη απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, σε συνάρτηση με το πλήθος των δόσεων που επιλέγονται, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης  των 30 ευρώ.

Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως και 24 δόσεις:

 • χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό 100%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ,
 • χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό 80%, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού 10% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 2 έως και 6 μηνιαίες δόσεις,
 • χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό 60%, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού 10%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 7 έως και 12 μηνιαίες δόσεις,
 • χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό 40%, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού 10%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 13 έως και δεκαοκτώ 18 μηνιαίες δόσεις,
 • χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό 20%, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού 10%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 19 έως και 22 μηνιαίες δόσεις.

 

Η ρύθμιση των δόσεων προς τη Φορολογική Διοίκηση

Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως και 36 δόσεις:

 • χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό 100%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ,
 • χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό 85%, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού 10%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 2 έως και 6 μηνιαίες δόσεις,
 • χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό 70%, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού 10%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 7 έως και 12 μηνιαίες δόσεις,
 • χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό 60%, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού 10%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 13 έως και 18 μηνιαίες δόσεις,
 • χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό 40%, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού 10%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 19 έως και 24 μηνιαίες δόσεις,
 • χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό 20%, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού 10%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 25 έως και 30 μηνιαίες δόσεις.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι απαραίτητη η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας με τελευταίο έτος το φορολογικό έτος 2017. με την εξαίρεση των νομικών προσώπων που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών, για τα οποία ως τελευταίο έτος της πενταετίας θεωρείται το φορολογικό έτος διακοπής εργασιών.

Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση:

 • Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 17 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) ή του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237), η οποία ρύθμιση απωλέσθη μετά την κατάθεση του παρόντος νόμου.
 • Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε σύμβαση/ρύθμιση με τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4469/2017 (Α΄ 62) και η οποία ρύθμιση απωλέσθη μετά την κατάθεση του παρόντος νόμου.
 • Οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη

Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013

β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα

γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Ορίζεται ότι οι σχετικές διατάξεις ισχύουν με τη δημοσίευση του νόμου 17.05.2019.

 

Η ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Το σύνολο των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, υπάγονται σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη. Στη ρύθμιση του παρόντος υπάγονται νομικά και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, λόγω της οποίας δημιουργήθηκε η οφειλή. 

Στη ρύθμιση του παρόντος δύναται να υπαχθούν και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4469/2017 (Α΄ 62). Οι οφειλές υπάγονται αυτοτελώς χωρίς να επηρεάζονται οι όροι της ρύθμισης ως προς τους λοιπούς πιστωτές του ν. 4469/2017. Αν εκκρεμεί διαδικασία υπαγωγής οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στη ρύθμιση του ν. 4469/2017, η υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος είναι δυνατή με τροποποίηση μόνο των σχετικών στοιχείων της οφειλής προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4469/2017.

Στη ρύθμιση του παρόντος δεν υπάγονται οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 (Α΄ 130). Αν εκκρεμεί διαδικασία υπαγωγής οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στη ρύθμιση του ν. 3869/2010, η υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος είναι δυνατή μόνον αν ο οφειλέτης παραιτηθεί από την εν λόγω διαδικασία για τις οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος.

 • Οφειλές εργοδοτών

Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, ως εξής:

α) Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής, έκπτωση 100%.

β) Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της κύριας οφειλής, έκπτωση 50%.

Η συνολική οφειλή που προκύπτει καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 120. 

Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50 ευρώ.

 

Ορίζεται ότι οι σχετικές διατάξεις ισχύουν με τη δημοσίευση του νόμου 17.05.2019.

 

Εργασιακές διατάξεις

 1. Με το άρθρο 48 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε΄ αντικαθίσταται το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 3198/55, σχετικό με τις προϋποθέσεις κύρους την καταγγελίας συμβάσεως αορίστου χρόνου:
 • Στις ήδη υπάρχουσες προϋποθέσεις (συντάξεως εγγράφου, καταβολής της αποζημιώσεως και υπάρξεως καταχωρίσεως της απασχολήσεως στα μισθολόγια ή ασφαλίσεως του απολυόμενου), προστίθεται το να οφείλεται η καταγγελία σε βάσιμο λόγο, όπως νοείται στο άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, δηλαδή «βάσιμο λόγο που να συνδέεται με την ικανότητα ή την συμπεριφορά του απολυόμενου ή να βασίζεται στις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης, της εγκατάστασης ή της υπηρεσίας».
 • Επιβεβαιώνεται το ότι με την επικύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη δεν μετετράπη ο χαρακτήρας της καταγγελίας αορίστου χρόνου από αναιτιώδη σε αιτιώδη. Δεν επιβάλλεται να αναφέρεται στο Έγγραφο της Καταγγελίας ο βάσιμος λόγος. Βαρύνεται όμως, ο εργοδότης με την απόδειξη ότι η καταγγελία έγινε για βάσιμο λόγο, ώστε να είναι έγκυρη. Στην διάταξη ορίζεται ρητά ότι το βάρος επικλήσεως και αποδείξεως της συνδρομής των προϋποθέσεων εγκύρου καταγγελίας φέρει ο εργοδότης. Υπό το καθεστώς του «αναιτιώδους», το βάρος αποδείξεως ότι η καταγγελία ήταν άκυρη για λόγους εμπάθειας, μίσους του εργοδότη έναντι του μισθωτού κ.λπ. είχε ο μισθωτός, ενώ η καταγγελία ήταν έγκυρη και όταν δεν υπήρχε αιτία.
 1. Με το άρθρο 49 αντικαθίστανται οι διατάξεις των άρθρων 652 και 679 του Αστικού Κώδικα. Στο άρθρο 652 ΑΚ περιγράφονται οι υποχρεώσεις του εργαζομένου και αναφέρεται πώς πρέπει να κρίνεται ο βαθμός της επιμελείας του. Στην δεύτερη παράγραφο απαλείφεται η ευθύνη των εργαζομένων για ζημία που προκαλείται στον εργοδότη από αμέλεια και προβλέπεται η δυνατότητα του δικαστηρίου να απαλλάξει τον εργαζόμενο, ιδιαιτέρως σε περίπτωση ελαφράς αμελείας, ή να κατανείμει την ζημία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.
 1. Με το άρθρο 50 αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 1892/90 σχετικές με το τεκμήριο παροχής εργασίας με πλήρη απασχόληση, όταν παρέχεται μερική απασχόληση. Το τεκμήριο δημιουργείται όταν η συμφωνία (για την πάσης φύσεως μερική απασχόληση) δεν καταρτισθεί εγγράφως ή όταν δεν γνωστοποιηθεί εντός οκτώ (8) ημερών από την κατάρτιση στην Επιθεώρηση Εργασίας (έντυπο Ε9). Επίσης, όταν πρόκειται για εκ περιτροπής απασχόληση, όταν η απόφαση (μονομερής επιβολή) ή η συμφωνία δεν γνωστοποιηθεί εντός οκτώ (8) ημερών στην Επιθεώρηση Εργασίας.
 1. Με το άρθρο 51 καθιερώνεται η υποχρέωση καταβολής της αποζημιώσεως και του αντίστοιχου φόρου μέσω λογαριασμού πληρωμών. Τα ποσά μεταφέρονται και αποδίδονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών και του Δημοσίου.
 1. Με το άρθρο 52 καθιερώνεται υποχρέωση καταβολής της αποζημιώσεως (που τυχόν προβλέπεται) καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών των μαθητευομένων, σπουδαστών και φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, μέσω λογαριασμού πληρωμών. Ασφαλιστικές εισφορές οφείλονται για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες. Δεν προβλέπεται για σπουδαστές ΑΕΙ. 
 1. Με το άρθρο 53 αντικαθίσταται το ΒΙΒΛΙΟ αδειών καθώς και η γνωστοποίηση της χορηγήσεως της αδείας το Α΄ δεκαπενθήμερο Ιανουαρίου, με την ηλεκτρονική αναγγελία της χορηγήσεως της αδείας «έως και μία ώρα μετά την έναρξη πραγματοποίησής της».  Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της περίπτωσης α΄ επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου
 1. Με το άρθρο 54 παρέχεται πρόσβαση των εργαζομένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» για την ανάκτηση δεδομένων που αφορούν την εργασιακή τους σχέση.
 1. Με το άρθρο 55 καθιερώνεται η υποχρέωση του εργοδότη να αναγγείλει στο ΕΡΓΑΝΗ τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος (μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα) το οποίο χρησιμοποιείται για την μεταφορά και διανομή προϊόντων και αντικειμένων.
 1. Με το άρθρο 56 θεσπίζονται διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια
  των εργαζομένων που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα
  για την μεταφορά ή διανομή προϊόντων κ.λπ. Βλ. και την ΥΑ 67315/3178/18.12.2018-ΔΕΝ 2019 σελ. 117. Προβλέπεται και η καταβολή από τον εργοδότη προσθέτου μηνιαίας αποζημιώσεως για την χρήση και συντήρηση του οχήματος, στους εργαζομένους που χρησιμοποιούν δικό τους μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα.
 1. Με το άρθρο 59 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 37 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137) και ο εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης “ΕΡΓΑΝΗ” το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130).
 1. Με το άρθρο 60 προστίθενται κριτήρια στο άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 3996/11 βάσει των οποίων επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις. Προβλέπεται η έκδοση αποφάσεως με την οποία θα εξειδικεύονται τα κριτήρια και θα καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού του προστίμου. 
 1. Με το άρθρο 62 προστίθεται στο άρθρο 28 του Ν. 3996/11 διάταξη περί κυρώσεων σε περίπτωση παρεμποδίσεως ελέγχων του ΣΕΠΕ. 

 

Το παρόν έντυπο αποτελεί ένα γενικό ενημερωτικό δελτίο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για λήψη επαγγελματικών αποφάσεων. Για κάθε συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε καλό είναι να απευθύνεστε στην εταιρεία μας, για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το παρόν πληροφοριακό υλικό δεν αποτελεί υποκατάστατο εξειδικευμένης συμβουλευτικής υπηρεσίας.

 

 

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial