Φορολογική Μεταρρύθμιση Νόμος 4646/2019

Φορολογική Μεταρρύθμιση Νόμος 4646/2019

Θέματα Φορολογίας Μισθωτών

O Νόμος 4646/2019 “Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο” που ψηφίσθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2019 από την Ελληνική Βουλή, επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και σε θέματα που αφορούν μισθωτούς εργαζόμενους. Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

Tagged under Φορολογικά

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial