Έκτακτα Μέτρα COVID-19 Μείωση Μισθωμάτων, Παρατάσεις Πληρωμών

 

Έκτακτα Μέτρα Αντιμετώπισης Κορωνοϊού COVID-19

Μείωση Μισθωμάτων, Παρατάσεις Πληρωμών κ.α.

Με αριθμό νομοθετημάτων (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20 Μαρτίου 2020, Α1051/2020, Α1053/2020, Α1054/2020) λαμβάνονται έκτακτα ως προς την στήριξη των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-91. Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial