Έκτακτα Μέτρα COVID-19 Απόφαση 12998/232 (ΦΕΚ Β 28/03/2020)

 

Έκτακτα Μέτρα Αντιμετώπισης Κορωνοϊού COVID-19

Απόφαση 12998/232 (ΦΕΚ Β 28/03/2020)

Δημοσιεύτηκε η απόφαση 12998/232(ΦΕΚ Β 28/03/2020) η οποία παρέχει διευκρινίσεις για τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και των εργαζομένων τους.
Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial