Έκτακτα Μέτρα COVID-19 «Επιστρεπτέα Προκαταβολή»

 

Το μέτρο της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΠΝΠ 30/03/2020 και της απόφασης Α.1076/2020

Στο πλαίσιο της προσπάθειας στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον COVID-19, εισάγεται το μέτρο της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΠΝΠ 30/03/2020 και της απόφασης Α.1076/2020. Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή αφορά χρηματοδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο η οποία και θα πρέπει να επιστραφεί πλήρως ή μερικώς και δεν πρέπει να συγχέεται με την προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος.
Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial