Παράταση ισχύος μέτρων COVID-19

 

Παράταση ισχύος έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση του COVID-19

 

Με την απόφαση 16135/499/23.4.2020 παρατείνονται τα έκτακτα μέτρα που αφορούν την οργάνωση της εργασίας στα πλαίσια της αντιμετώπισης του COVID-19 και συγκεκριμένα η δυνατότητα προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας καθώς και η άδεια ειδικού σκοπού. Επιπλέον παρατείνεται η αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ αλλαγές ή τροποποιήσεις του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.


Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial