Έκτακτα Μέτρα Αντιμετώπισης COVID-19 Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Ο νόμος 4690/2020 θεσπίζει τον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για την περίοδο από τις 15 Ιουνίου 2020 έως τις 15 Οκτωβρίου 2020

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον COVID-19, το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 εισάγει τον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Το πρόγραμμα αφορά την περίοδο από 15 Ιουνίου 2020 ως και 15 Οκτωβρίου 2020 με κύριο στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.


Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial