Έκτακτα Μέτρα Αντιμετώπισης COVID19 Νόμος 4690 2020 Θέματα Μισθώσεων

 

Ο νόμος 4690/2020 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προβλέψεις για τους μισθωτές και εκμισθωτές ακινήτων στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον COVID-19, ο ν. 4690/2020 παρατείνει την ισχύ των μέτρων που θεσπίστηκαν με την από 20/03/20 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και αφορούν την καταβολή μειωμένων μισθωμάτων για τις πληγείσες επιχειρήσεις ενώ ταυτόχρονα προβλέπει μέτρα στήριξης εκμισθωτών.


Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial