Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2018/1910 της Ε.Ε. για τον Φ.Π.Α. σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές

 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας Φ.Π.Α. της Ε.Ε. Quick Fixes με τον Ν.4714/2020

 

Στα πλαίσια του σχεδιασμού της Ε.Ε. για ένα ενιαίο και βελτιωμένο σύστημα Φ.Π.Α. μεταξύ των κρατών-μελών έως το 2022, έχουν εκδοθεί οδηγίες και κανονισμοί για την εναρμόνιση των νομοθεσιών εντός Ε.Ε.


Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial