Σημαντικές αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία

 

Νόμος N.4714/2020 - Σεπτέμβριος 2020

 

Με τον νέο νόμο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία τόσο των νομικών όσο και των φυσικών προσώπων. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο την άμεση όσο και την έμμεση φορολογία με αποτέλεσμα να τροποποιούνται σημαντικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013 (ΚΦΕ), του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/2013 (ΚΦΔ) αλλά και του Κώδικα Φ.Π.Α. και του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών.


Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial