Ν 4797/2021 - Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς

 

Ν 4797/2021 - Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση

Με τον πρόσφατο νόμο 4797/2021 ενσωματώνονται στην φορολογική νομοθεσία διατάξεις για τις φορολογικές δηλώσεις του 2020 και λοιπά φορολογικά θέματα που αφορούν στις επιπτώσεις της πανδημίας Covid 19 Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial