Ν 4799/2021 – Σημαντικές αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία

 

Ν 4799/2021 – Σημαντικές αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία

Ο πρόσφατος Ν.4799/2021 περιλαμβάνει σημαντικές φορολογικές ρυθμίσεις και αλλαγές για τις επιχειρήσεις και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf