Σημαντικές αλλαγές στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και σε άλλες φορολογικές διατάξεις

 

Σημαντικές αλλαγές στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών με βάση το νέο νόμο 4916/2022

Με τις νέες διατάξεις επέρχονται τροποποιήσεις στην φορολογία ακινήτων, λόγω αναπροσαρμογής των τιμών εκκίνησης αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, οι οποίες εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2022. Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf