Σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και της Φορολογίας Χαρτοσήμου με βάση το νέο νόμο 4972/2022

 

Σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και της Φορολογίας Χαρτοσήμου με βάση το νέο νόμο 4972/2022

Με τις νέες διατάξεις επέρχονται τροποποιήσεις στην φορολογία εισοδήματος όσον αφορά τη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και την εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος σε ορισμένες περιπτώσεις καθώς και στις ενδοομιλικές συναλλαγές. Επίσης αποσαφηνίζεται το πλαίσιο σχετικά με τη φορολογία χαρτοσήμου ως προς τα δάνεια και την απαλλαγή για τις γονικές παροχές σε χρήμα. Τέλος εισάγονται στη νομοθεσία κυρώσεις σχετικές με την τη διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ (myData).Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial