Σημαντικές αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ και την φορολόγηση των πλοίων σύμφωνα με το νέο νόμο 5000/2022

 

Σημαντικές αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ και την φορολόγηση των πλοίων σύμφωνα με το νέο νόμο 5000/2022

Με τις νέες διατάξεις επέρχονται τροποποιήσεις στην φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου, στον Φ.Π.Α. και στη φορολόγηση των πλοίων. Με τον πρόσφατο νόμο ο οποίος ψηφίστηκε στην Βουλή τις προηγούμενες μέρες ενσωματώνονται αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία. Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο σε pdf

 

Logo aitc        A Worldwide Alliance of Independent Accounting Firms   Allinial